งานติดตั้งเครื่อง Air Cooled Chiller "Daikin"

คำค้นหา :

งานติดตั้งเครื่อง Air Cooled Chiller "Daikin"

รุ่น EWADC11CZXS ขนาด 310 Ton

โครงการองค์การเภสัชนิคมเกตเวย์ซิติี้